Vị trí hiện tại: Trang Đầu tiên > plastic training panties thread rolling machine:Metric Standard Thread Length for Bolts > nội dung

plastic training panties thread rolling machine:Metric Standard Thread Length for Bolts

plastic training panties thread rolling machine:Metric Standard Thread Length for Bolts

 Bolt Diameter

 Standard Thread Length (mm) *

 3

 12

 -

 4

 14

 -

 5

 16

 22

 6

 18

 24

 7

 20

 26

 8

 22

 28

 10

 26

 32

 12

 30

 36

 14

 34

 40

 16

 38

 44

 18

 42

 48

 20

 46

 52

plastic training panties thread rolling machine:Metric Standard Thread Length for Bolts